یوکا ابلق

یوکا ابلق

یوکا ابلق
سایز چند سر بنسای شده زمینی
ارتفاع بالای یک و نیم و یک و سی
بار درهم چند سر تا ۱۰ شاخ
خوشگل آماده گلدون زدن
از سطل ۱۲ خور تا جعبه ۳۰ خور

قیمت رو تعداد ۱۰۰ تایی ۴۵۰
۵۰ تایی ۵۵۰
فروش حضوری و غیر حضوری
آمل
عباس تبار

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر