لیست همه آگهی ها | بازار گل ایران

۵۰۰تا یوکا تنه خام

جهت تولید خدمت تولیدکنندگان گلهای آپارتمانی و بیرونی. هر هفته بیش از ۲۰۰تا یوکا تنه برای فروش موجود میشود ، یکجا بفروش می‌رسد . [بی واسطه خرید کن]

Bottle palmنخل کمیاب

قد حدود ۲ونیم متر . از خانواده نخل کنتیا میباشد تراکم برگها شبیه فونیکسِ و تنه به شکل کوزه ایی میباشد و در کل ایران به تعداد انگشتان یک دست هم وجود نداره. به علت شباهت زیاد تنه به بطری ، به باتر پالم معروف است . همین یه دونه موجوده

گلدان بتنی فوق سبک کد ۵۲

ابعاد : طول ۲۰ * عرض ۲۰ * ارتفاع ۲۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۵۱

ابعاد : طول ۶۰ * عرض ۲۰ * ارتفاع ۴۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۲۹

ابعاد : طول ۲۵ * عرض ۲۵ * ارتفاع ۲۵ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۵

ابعاد : طول ۱۰۰ * عرض ۵۰ * ارتفاع ۵۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۴

ابعاد : طول ۷۵ * عرض ۳۵ * ارتفاع ۳۵ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

همه آگهی ها
همه ی گل و گیاه و ملزومات سایت