گیاهان اپارتمانی

فیکوس لیراتا برگ منیاتور جعبه ٣۵ حداقل ۶-٧ شاخه قد گیاه ١/٧٠ تعداد۶٠ عدد

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید