کود سولفور مایع ۵۰ درصد سپتا

سولفور مایع ۵۰ درصد سپتا ترکیبی غنی از گوگرد و پتاسیم

کود سولفور مایع،در اراضی شور و قلیایی باعث می شود علاوه بر عناصر موجود در کود سایرعناصر غذایی مورد نیاز گیاه موجود در خاک نیز حل شده و گیاه آنها را جذب نماید.
باعث اصلاح خاک های شور یا قلیایی می شود.
عملکرد محصولات زراعی و باغی را به صورت چشمگیر افزایش می دهد.
میزان پروتئین و روغن ارقام مختلف کلزا را افزایش می دهد .

باعث حذف بی‌کربنات از آب آبیاری می شود(بی کربنات در آب باعث کاهش جذب عناصر غذایی گیاه به ویژه ریز مغذی ها و کاهش عملکرد می‌شود)
تلاشتان را به ثمر می نشانیم…

ضمانت اصل بودن کالا

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید