کاج لاوسون

تمیز و بدونِ سوختگی ، فد از زیر گلدان ۱۵۰ تا ۱۷۰ ، تک فروشی هم داریم ، سطل ۱۲ ، مناسب دیوار سبز ، باغچه ، ورودی منازل و …

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید