هر گلدان ۵ تا ۶ قلم
ریشه پر
هزینه ارسال به عهده مشتری عزیز
ارسال از قائم شهر

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید