نهال پالونیا

نهال پالونیا فورتونی
نایلکسی
یک متری
قلمه ریشه

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید