سانسوریا سبز ریشه لخت

حدود ۵۰۰عدد سانسوریا به صورت ریشه لخت از ۶۰تا ۱۰۰سانت

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید