درخت مرکبات نارنج وپرتقال خونی

درخت پرتقال خونی بن ۳۰تا۶۰
نهال تامسون
نهال نارنج
ریشه پر

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر