تولیدی انواع گیاهان اپارتمانی

سانسوریا شمشیری ابلغ گلدان گلپونه غول پیکر. چندین سایز موجود.

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید