تولید و فروش انواع رز هلندی،ساناز،خوشه ی رونده و معطر
انواع گل کاغذی در رنگ های مختلف