سانسوریا گلد فلیم

گلد فلیم

غلاف قوی ،ریشه پر
گلدان ۱۴ لبه دار
درحال پاجوش و پاجوش زیرخاکی
تعداد۴۰ ، فی ۱۳۰
بابل

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید