گلخانه ای در شهرک گلخانه ای صفادشت کرج با مشخصات زیر بفروش میرسد.