کود ۲۰ ۲۰ ۲۰


کود ۲۰۲۰۲۰ ۶تومن
کلات اهن ۶تومن
حشره کش ۷تومن
قارچ کش ۷تومن
سم ( کنفیدور .دیازینون ) ۷تومن
و …..

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید