کود مایکود(مایکوریزا) به جای کودهای شیمیایی

در بسته های ۱ و ۲ و ۵ کیلویی

مورد استفاده در هر نوع کاشت
بذر، قلمه، پیاز، نشا و نهال
(گلخانه ها، مزارع، باغات و…)

فواید:
🌎هوشمند سازی بستر خاک در محدوده ریشه درختان
⌚️کاهش زمان جذب و تثبیت عناصر غذایی درخاک
❄️بالارفتن مقاومت گیاهان نسبت به سرما تا ۵ درجه
🔥بالارفتن مقاومت گیاهان نسبت به گرما تا ۵ درجه
🌕مقاوم شدن انواع گیاهان نسبت به خشکسالی تا ۶۰٪
💦کاهش مصرف آب تا۶۰٪
👌🏻 امکان کشاورزی در خاکهای شور وقلیایی وحتی آب شور
♧ضد انواع ویروس و درمان کننده خاکهای حاوی نماتود، انگل، قارچ و باکتریهای مضر.

رائیجی

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید