نشاء فیلودندرون

برگ انجیری فر (سلوم)
سینی نشاء ۱۲۸ سلولی

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر