فیلودندرون فلوریدا

فیلودندرون فلوریدا

گلدان ۱۲ ، ریشه پر

قابل قلمه گیری

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید