سانسوریا زمینی ریشه لخت

بسیار قوی

با ارتفاع حدود ۱۲۰ سانت

تعداد حدود ۱۰ هزار غلاف

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر