۲ساقه تا ۴ ساقه – قابل انتقال به گلدان ۱۴
تعداد : ۹۰ تا

ارسال از بابل

عادل سجادیان

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید