آکاداما در بگهای جدید با کیفیتی بالاتر ،دمای پخت ۳۰۰ درجه سانتیگراد👌👌👌
معجزه طبیعت ،رشد چندین برابر گیاهان سخت ریشه و کند رشد در
آکاداما اصل ژاپن .👍👌

بگ های ۱۴ لیتری

۹۵۰۰۰۰ تومان

مقادیر کمتر ، لیتری ۱۳۵ هزار تومان

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید