لیست دیگر | بازار گل ایران

شمشاد

شمشاد

شمشاد با ارتفاع ۱متر و ۲۰ سانتیگلدان ۱۲ قیچی خوردهتعداد ۶۰۰قیمت مقطوع ۸۵ تومن !!کلاچای رحیم آباد

آگلونما سفید

آگلونما سفید سطل ۳ تعداد ۳۰۰ گلدان بسیار با کیفیت قابل انتقال ب سطل بزرگتر فروش ۵۰تایی ۱۰۰هزار فروش ۱۰۰تایی ۹۵ هزار فروش ۲۰۰تایی ۹۰ هزار فروش کل بار ۸۵هزار محمودآباد.روستای وازیک.گلخانه باران مسعودکاوه

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر