شمشاد طلایی

شش هزار شمشاد طلایی سطل سهسه هزار شمشاد سبز سطل سهپانصد تا شمشاد نعنایی سطل سهقیمت توافقیتنکابن،نعمت آبادعلی سام

شمشاد طلایی

سطل ۳و۳.۵ جعبه ی ۳۰ وصال ریشه پرس یک و نیم ساله تعداد ۳۰۰۰تا تعداد جعبه سی و وصال باهم :۲۰۰تا حدوداً قیمت:۱۰۰تومن قیمت :۱۲تومن در هر گلدان دوتا تا سه تا هستش

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر