با احترام
سایت بازار گل ایران در حال ارتقا به نسخه جدید می باشد

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
لطفا در روزهای آتی مجددا مراجعه نمایید

افتتاح نسخه جدید در اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد


خوشحال می شویم
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
@bazaregoleiran.ir

شمشاد طلایی

شش هزار شمشاد طلایی سطل سهسه هزار شمشاد سبز سطل سهپانصد تا شمشاد نعنایی سطل سهقیمت توافقیتنکابن،نعمت آبادعلی سام

شمشاد طلایی

سطل ۳و۳.۵ جعبه ی ۳۰ وصال ریشه پرس یک و نیم ساله تعداد ۳۰۰۰تا تعداد جعبه سی و وصال باهم :۲۰۰تا حدوداً قیمت:۱۰۰تومن قیمت :۱۲تومن در هر گلدان دوتا تا سه تا هستش

شمشاد طلایی

شمشاد طلایی

گلدان ۳ قیمت با احترام گلدانی ۱۰ هزارتومان لطفا با خرید خود مارو حمایت کنید باخرید شما ما در تولید موفق خوایم شد

شمشاد طلایی

شمشاد طلایی

شمشاد طلایی چند شاخهفروش به صورت ریشه ای ونایلکسیارتفاع ۲۰سانت تا ۳۰سانتچندشاخهقیمت توافقی بسته به تعدادفروش فقط به صورت عمدهارسال از گرگان

اینستاگرام بازار گل ایران