زامو سبز

گلدان ۱۴ریشه پرس ،ارتفاع بالای ۶۰ ، قابل انتقالقیمت ۷۰۰۰۰حداقل تعداد ۲۰ عدد قائمشهر بوستان تی تی

زامو سبز

زامو سبز

گلدون‌ چهارده قابل انتقال به سطلچند شاخ کیفیت عالیقیمت:۷۵ هزار تومانحداقل ارسال پنجاه عددارسال از بابل نوروزی

تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر