تخفیف پاییزی تبلیغات

محل نمایش بنرتعرفه (تومان)
رپرتاژ آگهی دائمیصفحه مقاله ها (وبلاگ) تا ۱۲۰۰ کلمه – ۲ لینک۱.۳۰۰.۰۰۰
۸۹۰.۰۰۰
بالای سایتصفحه اصلی – صفحه آگهی(باکس)۱.۲۰۰.۰۰۰
۷۹۰.۰۰۰
پایین سایتتمامی صفحات۱.۰۰۰.۰۰۰
۵۹۰.۰۰۰
پست اینستاگرام پست آخر۱۰۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
پست اینستاگرام دو پست آخر۱۲۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامهر ۲۴ ساعت۷۰.۰۰۰
۳۵.۰۰۰
استوری اینستاگراماد تو استوری۱۰۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
استوری اینستاگرامایجاد استوری۱۲۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج و گلخانه (قرار گرفتن ID پیج)۳۵۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج های غیر مرتبط۴۵۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر