با احترام
سایت بازار گل ایران در حال ارتقا به نسخه جدید می باشد

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم
لطفا در روزهای آتی مجددا مراجعه نمایید

افتتاح نسخه جدید در اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد


خوشحال می شویم
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
@bazaregoleiran.ir

تخفیف تبلیغات ویژه سال نو

محل نمایش بنرابعادمحل قرار گیریتعرفه (تومان)
بالای سایت۳۰۰*۶۵تمامی صفحات – صفحه آگهی زیر اطلاعات تماس۸۰۰.۰۰۰
۳۸۰.۰۰۰
پایین سایت۳۰۰*۶۵تمامی صفحات۶۵۰.۰۰۰
۲۸۰.۰۰۰
پست اینستاگراممحصولات پست آخر۷۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
پست اینستاگراممحصولات دو پست آخر۱۰۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامپین شدنهر ۲۴ ساعت۵۰.۰۰۰
۳۵.۰۰۰
استوری اینستاگرام
اد تو استوری۸۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
استوری اینستاگرامایجاد استوری۱۰۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج و گلخانه (قرار گرفتن ID پیج)۳۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج های غیر مرتبط۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
اینستاگرام بازار گل ایران