گلدان بتنی فوق سبک کد ۵۲

ابعاد : طول ۲۰ * عرض ۲۰ * ارتفاع ۲۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۵۱

ابعاد : طول ۶۰ * عرض ۲۰ * ارتفاع ۴۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۲۹

ابعاد : طول ۲۵ * عرض ۲۵ * ارتفاع ۲۵ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۵

ابعاد : طول ۱۰۰ * عرض ۵۰ * ارتفاع ۵۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۴

ابعاد : طول ۷۵ * عرض ۳۵ * ارتفاع ۳۵ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۳

ابعاد : طول ۵۰ * عرض ۲۰ * ارتفاع ۲۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۲

ابعاد : طول ۴۰ * عرض ۴۰ * ارتفاع ۸۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۱

ابعاد : طول ۴۰ * عرض ۴۰ * ارتفاع ۶۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

گلدان بتنی فوق سبک کد ۴۰

ابعاد : طول ۴۰ * عرض ۴۰ * ارتفاع ۴۰ متریال : بتن فوق سبک فرموله فایبر استون رنگ : به سفارش خریدار رایگان ( در طیف های موجود ) قابل استفاده : در محیط های داخلی و خارجی زهکش : دارد ( اقلام به صورت خام تولید و دپو میشوند در نتیجه مدت رزین […]

شامادورا

شامادورا ۲ الی ۳ بوته ارتفاع ۴۰ سانت قیمت تک ۴۵ هزار تومان قیمت عمده ۳۵ هزار تومان کیفیت عالی گلکده مهگل (نظام دوست)

درخت توت اناب پسته

خزانه کاج و عناب ایران

زرشکعنابزیتون تلخانواع کاج(توپی،مشهد،تهران،دورگ)اناراقاقیپسته ریشه ایسنجدانواع توت(شاه توت،نرک، سفید،کاکوزا)خراسان رضوی-خواف-نشتیفانارسال به تمام نقاط کشور

عناب و کاج

خزانه کاج و عناب ایران

تولید کننده عمده انواع عناب پیوندی وبذری، زرشک پفکی، انگور ترکمن۴انواع کاج (تهران، دورگ، توپی، مشهد)انواع توت وشاه توتزیتون تلخ، ابریشم مصری و ایرانی، اقاقی، ارغوان، سنجد، زبان گنجشک، انار،….در نهالستان ایرانیارسال به تمام نقاط کشورخراسان رضوی شهرستان خواف

خراسان رضوی (مشهد)
خرید و فروش عمده گل و گیاه در استان خراسان رضوی ( مشهد )
تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر