گیاه اپارتمانی

فیکوس لیراتا برگ درشت جعبه ۵٠ حداقل ۶-٧ شاخه قد حدودا ٢ متر

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید